MIGRÁNS–ÜGYBEN A PÁPA NEM TÉVEDHETETLEN, SŐT…

A muszlim tömegek vezetői jól látják, hogy megérett a helyzet a hitehagyott földrész elfoglalására. Segítséget jelent a teljesen elvilágiasodott európai vezetők (tisztelet a kivételnek) naivitása
– nyilatkozta a veol.hu-nak Márfi Gyula veszprémi érsek.

Márfi Gyula veszprémi érsek A katolikus egyházi vezető szerint Európát a muszlimok (hitük szerint) háborús területnek tekintik, és háborús területre nem szokás menekülni.
Bár az okok között felmerülnek a közel-keleti háborúk és az ökológiai katasztrófa miatt beszűkült élettér, vagy akár a jobb élet reménye is.

De a jelenkori népvándorlásnak nem csak okai vannak, hanem céljai is.
Ezek között említette Márfi Gyula az európai nagyvállalkozók vágyát az olcsó munkaerőre, de azt is, hogy egyes Európán kívüli nagyhatalmak Európa meggyengítésén munkálkodnak.

Hozzátette, hogy olyan érthetetlen dolgok is felmerülnek, hogy az arab pénzvilág mellett, amerikai bankok is támogatják a bevándorlókat, „akiket előszeretettel menekülteknek hívnak”. Talán ez lehet az oka annak is, hogy a toleranciát fennen hirdetők segítik a toleranciát alig ismerő migránsokat – nyilatkozta az érsek, aki a veol.hu-nak hangsúlyozta, hogy saját, személyes véleményét osztja meg az olvasókkal.

Krisztustól Mohamed igájába

Márfi Gyula hozzáfűzte, hogy Európa vezetői „nem számolnak a hit erejével, el sem tudják képzelni, hogy a széles tömegek vallásos meggyőződésében mekkora erő van. Ők csak pénzben és napi politikában gondolkodnak. Olyan európai értékekről szónokolnak (például szabadságról és egyenlőségről), amelyek Európában már nem is léteznek. Az egyenlőséget összekeverik az egyformasággal (genderideológia), a szabadságot pedig a szabadossággal, amely saját szenvedélyeik rabjává teszi az európai polgárokat.” Az érsek úgy látja, hogy Európa levetette magáról Krisztus szelíd igáját, „most az a veszély fenyegeti, hogy nyakát Mohamed sokkal szigorúbb igájába hajtják.”

A hívő keresztényeket és zsidókat meg fogják tűrni, az erkölcsteleneket nem

Az érsek szerint, ha így folytatódik Európa iszlamizálódása, ötven év múlva többségbe kerülnek a muszlim vallásúak a földrészen, és akkor Európa valóban iszlám uralom alá kerül. „Üldözni valószínűleg csak a hitetleneket és az ő normáik szerint erkölcsteleneket (melegházasok, melegfesztiválok, genderideológia, Charlie Hebdo-szintű folyóiratok, isten- és vallásgyalázó megnyilvánulások) fogják. A hívő keresztényeket, zsidókat és más vallásúakat meg fogják tűrni, különösen azokat, akiknek van szent könyvük (bibliájuk, arabul: koránjuk).

Az éveket azonban valószínűleg nem Jézus születésétől, hanem Mohamed prófétának Mekkából Medinába történt menekülésétől, a hedzsrától fogjuk számítani (Kr. u. 622-től), heti ünnepnapunk nem a vasárnap lesz, hanem a péntek, a karácsonyt és a húsvétot pedig sokkal diszkrétebben fogjuk megünnepelni, mint most…” Hozzátette: hogy új keresztény templomok nem fognak épülni, ám működhetnek, ha a hívők fenntartják őket, viszont számolni kell azzal, hogy egyes szélsőséges mohamedánok néha egyet-egyet felgyújtanak, vagy felkoncolnak imádkozó csoportokat. Az elkövetőeket „az iszlám állam is bűnözőknek fogja nyilvánítani, de nem biztos, hogy megtalálja és megbünteti őket”.

„A migráció valószínűleg Isten büntetése”

Márfi Gyula a prófétákat idézte, akik szerint Izrael (Kr. e. 722), illetve Jeruzsálem és Judea (Kr. e. 586) is azért esett el, „mert a nép Jahve helyett a bálványokat imádta”. Ha Európa elesik, annak is a modern bálványimádás (a pénz, a hatalom és a tiltott élvezetek imádása) lesz az oka – tette hozzá a főpap.

A veszprémi érsek Ferenc pápa migrációval kapcsolatos kijelentéseire reagálva elmondta, hogy „a pápa csak akkor tévedhetetlen, ha hit és erkölcs dolgában az egész egyház számára kötelező tanítást ad. Itt nem erről van szó”. A Szentatya kérése, hogy minden plébánia fogadjon be egy menekült szír családot sok helyen azért sem kivitelezhető, mert „számos plébánia önmagát sem tudja fenntartani külső segítség nélkül.

Azonkívül a bevándorlók túlnyomó többsége nem menekült, nem szír és nem család”. Márfi Gyula szerint: „a pápa megnyilatkozásait az is befolyásolja, hogy az ő szülei is bevándorlók voltak Argentínában. Ám bevándorlás és bevándorlás között is óriási különbségek vannak. A Szentatya szülei keresztényként mentek egy keresztény országba, így könnyen alkalmazkodtak új környezetükhöz.
A muszlimok azonban nem tudnak és nem is akarnak alkalmazkodni.
Ők – mint már mondtam – harci területre jöttek: nem alkalmazkodni, hanem hódítani”.2015. október 27.
hirado.hu
forrás: magyaridok.hu/belfold/a-muszlimok-hoditanak-a-keresztenyek-az-igazi-uldozottek-77563/