Miért érdekli a katolikus egyházat még mindig a latin?

A latin már évszázadok óta halott nyelv. Mi az oka tehát annak a kötődésnek, ami ezen ősi nyelv és a katolikus egyház között ma is fennáll? Roberto Spataro atya, a Pápai Latin Akadémia titkára szerint nem csupán arról van szó, hogy rengeteg fontos katolikus szöveg latin nyelvű, de a latin egyúttal kapcsolatot teremt az Egyház hosszúra nyúló örökségével is.


A valamilyen formában már Krisztus előtt évszázadokkal is létező latin nyelv elsőre valószínűtlen témának tűnik a legújabb kutatások számára, különösen a fiatal kutatók között. És mégis, a Vatikán idei humántudományok témájában kiírt pályázata a Pápai Akadémiák Díjáért teljes mértékben a latin nyelvre fókuszál. A több, mint 21 400 USD értékű díj nyertesét maga Ferenc pápa fogja kiválasztani.

Miért törődik tehát a katolikus egyház azzal, hogy a latin nyelvet népszerűsítse? Valójában meglehetősen sok oka van rá.

A Catholic News Agency-nek adott nyilatkozatában Roberto Spataro atya, a Pápai Latin Akadémia titkára azt mondja: "A Vatikánban a legfontosabb dokumentumok többségét, amiket a pápa és a Szentszék kiad, hivatalosan latinul írják." Emellett az Egyház hagyományos bibliaváltoztata, a Vulgáta, szintén latinul készült.

Ahogy Spataro atya elmondja, e nagyonis praktikus okok mellett a latin nyelv az, amin keresztül kapcsolatba léphetünk az Egyház évszázadok alatt felhalmozott óriási örökségével, és „felfedezhetjük, hogy épp ez a nyelv az, ami régóta a közvetítő a hit és ész közötti párbeszédben”.

A 2017-es év Pápai Akadémiák Díját a Kultúra Pápai Tanácsa és a Pápai Latin Akadémia finanszírozza, amely utóbbit XVI. Benedek pápa alapította 2012-ben, a Latina Lingua motu propriojával.

"Benedek pápa ösztönözni akarta az egyetemes Egyházat, nehogy elfelejtse, hogy a latin a kulcs a bölcsesség és tudás hatalmas kincstárához" - mondja Spataro.

Benedek pápa e motu proprioja a legutóbbi olyan egyházi dokumentum, ami megerősíti a latin nyelv tanulásának és megőrzésének fontosságát. Azonban nem ez az egyetlen ilyen dokumentum.

1962-ben Szent XXIII. János pápa adta ki a Veterum Sapientia apostoli konstitúcióját, amiben „ünnepélyesen kijelenti”, hogy a latin három olyan megkülönböztető jelleggel bír, ami ezt az ősi nyelvet „a római katolikus egyház hivatalos nyelvévé” teszi.

Ahogy az Egyház természetszerűleg „katolikus”, vagyis „egyetemes”, a latin nyelv is nemzetközi, nem kötődik egyetlen országhoz vagy helyhez sem; és mivel nem élő nyelv többé, így változhatatlan is.

Ez „tökéletessé teszi dogmatikus és liturgikus használatra, mivel az efféle szellemi tevékenység világos nyelvet igényel, ami semmiféle kétséget nem hagy a kifejezésben” - magyarázza Spataro atya.

Végső soron a latin „gyönyörű és elegáns, az Egyház pedig mindig is rajongott a művészetek és a kultúra iránt”.

A latin nyelvet szintén fontossá teszi a szerepe az Egyház liturgiájában. Spataro atya ennek kapcsán egy dolgot különösen kiemel: hogy a római rítus liturgikus könyveinek eredeti kiadásai mind latin nyelvűek. Ennek célja az volt, hogy biztosítsák „a szükséges egységet az Egyház hivatalos imádságaiban. Ami azt illeti, ezeknek a liturgikus szövegeknek a modern fordításai az eredeti latin változaton alapulnak” - mutat rá Spataro, és ezért is fontos, hogy az Egyház rendelkezzen olyan szakértőkkal, akik el tudják olvasni és értelmezni tudják őket.

Spataro arra is rámutat, hogy folyamatosan növekszik azoknak a csoportoknak a száma, akik a hagyományos rítusú szentmisét ünneplik, amióta XVI. Benedek pápa 2007-ben világossá tette, hogy ez a forma sosem lett hatályon kívül helyezve. A szentmisének ezt a formáját szinte kizárólag latin nyelven celebrálják.

„Ez a nyelv a ritmusosságával és dallamos kifejezésrendszerével hozzásegít ahhoz, hogy a szakralitás és misztérium magával ragadó légkörét megteremtsük, és hozzásegíti a celebránsokat és résztvevőket, hogy megragadják a megragadhatatlant, aki maga Isten” - mondja Spataro atya.

A Kultúra Pápai Tanácsa által minden évben kiírt Pápai Akadémiák Díját 2017-ben két témának szentelik: az egyik a latin nyelv mai tanítására vonatkozó módszertani javaslatoké, míg a másik az ősi keresztény latin áthagyományozása a közép- és a modern korra.

A díj kiírása szerint az első téma „olyan intézményeknek (akadémiáknak, iskoláknak, társulatoknak, alapítványoknak, kutatócsoportoknak, stb.) van fenntartva, akik tevékenysége hivatalosan is fiatalok felé irányul”. A második téma olyan 25-40 év közötti kutatóknak szól, akik doktori disszertációt vagy szakpublikációt közöltek a témában az elmúlt öt évben. A jelentkezési határidő a díjra május 12-e.

Amellett, hogy Spataro atya a Pápai Latin Akadémia titkára, tagja a Pontificium Institutem Altioris Latinitatis intézetnek is, ami a római Szalézi Pápai Egyetemen működik. Az intézet, amit Boldog VI. Pál pápa alapított 1964-ben, „a latin nyelv mélyreható tanulmányozását szolgálja, ami nyelv ilyen vagy olyan módon, de formálja az Egyház mai arculatát” - mondja Spataro.

„A legnagyobb reményünk, hogy megmutathatjuk ezt a csodálatos nyelvet és hagyományt a világnak” - folytatja az atya. Egyúttal reményét fejezi ki abban is, hogy „világszerte egyre több és több tanuló lesz, különböző országokból és kulturális háttérből, mind a laikusok, mind a klerikusok között, akik csatlakoznak hozzánk a latin nyelv tanulmányozásában!”.forrás: katolikusvalasz.blog.hu/