ISTEN POZITÍV VÁLASZAI A MI NEGATÍV GONDOLATAINKRA!

Minden negatív dolog esetén azt kell mondanunk magunknak, hogy Istennek van mindenre egy pozitív válasza.


Szerinted Az Úr szerint  Olvasmány 
Lehetetlen Minden lehetséges Lk 18,27
Túl fáradt vagyok Én felüdítelek Téged Mt 11,28-30
Engem senki sem szeret igazán Én szeretlek Jn 3,16
Jn 13,34
Nem tudom tovább folytatni Elegendő az én kegyelmem 1 Kor 12,9
Zsolt 91,15
Nem tudom, merre tovább Vezetni fogom a lépteidet Péld 3,5-6
Nem bírom ki Mindent elviselsz Fil 4,13
Nem vagyok képes rá De én képes vagyok 2 Kor 9,8
Nem érdemes Érdemes Róm 8,28
Nem tudok megbocsátani magamnak De én megbocsátok neked 1 Jn 1,9
Róm 8,1
Nem sikerül Majd mindent megadok szükséged szerint Fil 4,l9
Félek Én nem adtam neked a félelem lelkét Fil 4,19
Állandóan aggódom és csalódott vagyok Minden gondodat hagyd Rám 1 Pét 5,7
Nincs elég hitem Mindenkinek mértéke szerint adtam hitet Róm 12,3
Nem vagyok elég okos Adok neked bölcsességet 1 Kor 1,30
Teljesen egyedül érzem magam Én nem nem hagylak Téged cserben soha Zsid 13,5
forrás: istennel-mindenlehetseges.blogspot.com/