Prédikáció: Pünkösd
2015. május 25.


Kedves hívek!

A Szentlelket az „ismeretlen Istennek” is hívjuk. Sokszor nem is gondolunk arra, hogy méltóan tiszteljük. Próbáljuk meg tehát a jelentőségét jobban megismerni. A Szentléleknek a teremtésnél és a megváltásnál is szerepe volt.

I. A Szentlélek a föld teremtésénél


Amikor Isten a világot alkotta, akkor a fiúban látta és a Szentlélekben szerette. Nem hiába olvashatjuk a szentírásban: „Isten szelleme lebegett a vizek felett.” A hatalmas, teremtő Isten szelleme (lelke) lebegett a vizek felett. E szellemben formálta és képezte Isten a világegyetemet, a világűrt, a csillagokat és a földet, a folyókat és a hegyeket. Minden, az állatok, a növények és az emberek az Atya szent szellemében lettek teremtve.

II. A Szentlélek szerep vállalása a megváltásban.
1. ... részt vett a Prófétákon keresztül.

Előkészítette az embereket a megváltásra, hiszen „beszélt a prófétákon keresztül” ahogy a Credo-ban valljuk.

2. ... részt vett Jézus Krisztus lelke és teste fogantatásában a Szent Szűzben:

Jézus lelke és teste a Szentlélek által lett képezve. Így is imádkozzuk a Jézus szíve litániában: „Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív

3. A Szentlélek a megváltás művében is részt vett, mivel az Úr, a megváltónk a Szentlélek által volt eltöltve.

De az a cselekedett, ami a legjobban van a Szentlélekhez tulajdonítva, az a megszentelés. Jézus áldozati halála által, a mennybevétel után, a megváltás története objektívan megtörtént. A mennyek nyitva állnak, a kegyelem kész, áramlani. De nem segít semmit, ha a távolban látunk egy folyót de nem lehet eljutni hozzá. Az objektív megváltási műveletnek az egyénben kell hogy megtörténjen. Ez a Szentlélek műve. Csak a Szentlelken keresztül nyerhető a megváltás el. Ez dupla hatással történik mivel a Szentlélek az egyházban és az emberben hat. I. A Szentlélek hatása az egyházban. Pünkösd napján leszállt a Szentlélek az apostolokra és a mai napig hat az egyházban. Persze sok repedést látunk az egyházban. De feltehetjük a kérdést, hogy ezek a sérülések nem azért találhatóak-e, mivel az egyházi hierarchia nem tartja magát a 2000 éves, a Szentlélek által sugallt „minden idők egyházának” tanításához?

Fájlaljuk sok püspök kudarcát anélkül, hogy túlzásba vinnénk. Egy Rómának írt jelentésében az osztrák apostoli nuncius a következőket írja: „… a (osztrák) püspökök ... és a teológusok, a pasztorális grémiumok, túlságosan óvatosak és félénkek az újságírók nyilvános véleményei miatt, ezért ritkán mutatnak határozott megnyilvánulást. Közös nyilatkozatokba menekül a püspöki konferencia, melyek inkább homályosak vagy elmennek az adott vallási probléma mellett.

Az egyház a II. Vatikáni zsinat utáni mai krízisében, Isten adott nekünk egy megbízható prófétát Lefebvre érsek személyében.

Lefebvre érsek olyan mint egy mentőöv, amelyet a Szentlélek dobott felénk a mai időkben.

II. A Szentlélek az egyénekben is cselekszik.

1. Cselekedik mint az igazság lelke.

A hitet a Szentlélek ajándékozza nekünk. Szívünket képessé teszi, hogy meglássa az igazságot.

2. Cselekedik mint a megszentelés lelke.

Nekünk ajándékozza a megszentelő kegyelmet, így a Szentlélek temploma leszünk és Krisztus misztikus testének a tagja.

3. Cselekedik mit a szeretet lelke.

Összeköt minket Istennel és egymással a szeretetben. Meg kell állapítanunk, hogy sehol nem találunk nagyobb szeretet mint az igazi katolikus gyülekezetekben. Ez a Szentlélek dicsősége. Így folytatja a Szentlélek nagy művét a 21. században is. Mindent „meg fog újítani Krisztusban” (Szent X. Piusz). Mindenkit, aki átadja magát neki, Krisztushoz és Krisztuson keresztül az Atyához fog vezetni. Ez a törvény amelyben a Szentháromság cselekszik: Krisztuson keresztül a Szentlélekben az Atyához.

Ámen2015. május 24., vasárnap
forrás: predikacio.blogspot.hu/2015/05/predikacio-punkosd.html