Katolikusoknak továbbra is tilos a szabadkőművesség

A Hittani Dikasztérium a pápa jóváhagyásával válaszolt egy Fülöp-szigeteki püspök kérdésére: összeegyeztethetetlen egymással a szabadkőműves páholyokhoz való csatlakozás és a katolikus hit.

Hittani Dikasztérium

Katolikusok számára tehát továbbra is tilos csatlakozni a szabadkőműves társaságokhoz – erősíti meg a Hittani Dikasztérium november 13-án, a prefektus, Victor Fernandéz aláírásával ellátott, és Ferenc pápa által jóváhagyott válaszában. A vatikáni szerv Julito Cortes Fülöp-szigeteki püspök kérésére fejtette ki álláspontját, miután a főpásztor aggodalmának adott hangot az egyházmegyéjében (Dumanguete) kialakult helyzet miatt. Egyre nő ugyanis azoknak a híveknek a száma, akik beléptek a szabadkőműves páholyokba. Cortes püspök tehát a Hittani Dikasztériumhoz fordult, hogy megfelelően tudjon szembenézni a jelenséggel, mind lelkipásztori, mind pedig doktrinális téren.

Összehangolt lépésekre van szükség

Válaszában a dikasztérium a Fülöp-szigeteki Püspöki Konferenciát is bevonja, miután fontosnak tartja a főpásztorok összehangolt fellépését két szempontból. Az első a doktrinális szint, mellyel kapcsolatban leszögezi: „Tilos a hívő számára a szabadkőművességben való aktív tagság, mivel összeférhetetlenség áll fenn a katolikus tanítás és a szabadkőművesség között – ahogy ezt a Hittani Kongregáció 1983-as nyilatkozata kimondja, illetve amit a Fülöp-szigeteki Püspöki Konferencia 2003-ban kiadott irányelvei is megerősítenek. Ezért tehát mindazok, akik formálisan és tudatosan szabadkőműves páholyok tagjai és magukévá tették a szabadkőműves elveket, a dikasztérium nyilatkozatának előírásai alá esnek. Ezek a rendelkezések vonatkoznak azokra az egyháziakra is, akik csatlakoztak a szabadkőművességhez.

A másik szempont lelkipásztori jellegű. Ezzel kapcsolatban a Hittani Dikasztérium azt javasolja a Fülöp-szigeteki püspököknek, hogy minden plébánián tartsanak hitoktatást, magyarázzák el az okokat, miért nem egyeztethető össze egymással a katolikus hit és a szabadkőművesség. Az ázsiai főpásztorokat végül arra szólítják, hogy mérlegeljék egy nyilvános megszólalás eshetőségét ez ügyben.

Súlyos bűn vagy kiközösítés?

Az 1983-as nyilatkozatot az új kánonjogi kódex életbe lépése előtt tették közzé. Ez helyettesítette az 1917-es kódexet, és a bevezetett újdonságok között – egyesek elégedetten, mások nyugtalanul fogadták azt, hogy hiányzik a szabadkőművesség nyílt elítélése, tagjainak kiközösítése, amit a régi szöveg tartalmazott. A nyilatkozat, melyet az akkori Joseph Ratzinger bíboros és Jérôme Hamer, a kongregáció titkára írt alá, valamint II. János Pál pápa jóváhagyott, úgy fogalmazott, hogy az a hívő, akit bevesznek tagként szabadkőműves társaságba, súlyos bűn állapotában van.

Még!
közzétéve: 2023. november 16.
Gedő Ágnes – Vatikán
fotó: Vatican Media
vaticannews.va
forrás: zarandok.ma/katolikusoknak-tovabbra-is-tilos-a-szabadkomuvesseg/