Az augusztus 6-ai ünnep, amit a déli harangszóval együtt vezettek be

Szentírási eredetű és egyháztörténeti emléket őrző jeles nap augusztus 6-a, Urunk színeváltozásának ünnepe, latinul Transfiguracio. A spanyol származású III. Kallixtus pápa együtt vezette be az egész római katolikus egyház számára a déli harangszóval, hálás emlékezetül Hunyadi János és Kapisztrán Szent János nándorfehérvári, 1456. évi törökök feletti győzelmére.


Amióta délben harangoznak, azóta ünneplik Jézus megdicsőülését is.

Jézus megdicsőülését, amely a hagyomány szerint a galileai Tábor-hegyen történt, Márk evangéliuma beszéli el: maga mellé vette Pétert, Jakabot meg Jánost, és csak velük fölment egy magas hegyre. Ott átváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal.

Péter így szólt Jézushoz: „Mester! Olyan jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.” A csoda helyszínén, még az arab hódítás előtt három bazilika épült. Felszentelésük napja augusztus 6-a.

Búcsúk, zarándoklatok:

Atyhában kedden 11 órától tartják a fogadalmi kápolna búcsúját, előtte megáldják az újonnan elkészült és felállított keresztúti stációkat. A szentmise szónoka Balázs Imre ny. plébános lesz.

A Gyimesbükkhöz tartozó áldomáspataki kápolna búcsúja 12 órakor kezdődik, Fülöp László miklósvári plébános prédikál.

Székelykál filiájában, Iszlóban vasárnap 13 órától ünneplik a templombúcsút. A homiliát Tamás Barna jezsuita szerzetes, marosvásárhelyi kollégiumi lelkész mondja.

2021. augusztus 6.
Molnár Melinda
fotó: Barabás Ákos
Ezt a cikket a Székelyhonról másolták: https://szekelyhon.ro/aktualis/az-augusztus-6-ai-unnep-amit-a-deli-harangszoval-egyutt-vezettek-be