Fájdalmas Szűzanya
Ünnepe: szeptember 15.

Ó szentséges Anyám, a keresztre feszítettnek vésd szívembe sebeit. A keresztnél veled állni, gyászban veled eggyé válni erre hív a szeretet.


A Boldogságos Szűzanya a Fia életét kezdettől fogva kísérte. A kereszt alatt is ott találjuk Őt.

Fájdalma határtalan, de az igent, amelyet az angyalnak kimondott, újra és újra kimondta. A Fájdalmas Anya fájdalmán átszűrődik a feltámadás fénye, hogy minden fájdalmunk enyhülést találhasson a szenvedő Jézusnál, és az Ő fájdalmas édesanyjánál.

Simeon megjövendölte Mária szenvedését, a hét Tőrszúrást, latinul „Transfixio”-t. (Lk 2, 33-35)

A művészek ábrázolásain gyakori a szenvedő Anya ábrázolása, igen gyakran ölében halott Fiával szerepel (Pieta). Az Egyház megemlékezik Mária életének, a Vértanúk Királynéjának többi szenvedéséről is: Isten Anyjának szenvedéseit már a liturgikus ünnep elrendelése előtt is tisztelték.

1233-ban hét firenzei alapító: a szerviták rendjét (Mária szolgáinak rendje) alapította. Feladatul tűzték ki a Fájdalmas Anya tiszteletének ápolását és terjesztését.

1304-ben XI. Benedek pápa jóváhagyta a rendet. 1888-ban XIII. Leó pápa a "hét alapítót" szentté avatta és ezt az ünnepet február 11-ére tette.

1423. Kölni zsinat elrendelte ennek az ünnepnek a beiktatását, Húsvét utáni 3. vasárnapjára. XIII. Benedek pápa az ünnepet péntekre tette, a huszita képrombolás kiengesztelésére.

1814 után VII. Piusz pápa a napoleoni fogságból való szabadulása emlékére szeptember harmadik vasárnapjára helyezte át. Most szeptember 15-én ünnepeljük.

Mária szívét hét tőr járta át:
Jézus körülmetélése
Menekülés Egyiptomba
A 12 éves Jézus keresése
Találkozás a keresztet hordozó Jézussal
Megfeszítése
Levétel a keresztről, piéta
Sírba tétel
Liturgiában:
Zsid 5, 7-9
Jn 19, 25-27   Íme, a te fiad! Íme, a te anyád!
Lk  2, 33-35   A te lelkedet is tőr járja át.
Szekvencia:
 1. Áll a gyötrött Isten-anyja, Kín az arcát könnybe vonja. Úgy siratja szent Fiát,
  Úgy siratja szent Fiát.
 2. Gyász a lelkét meggyötörte, Kín és bánat összetörte, Tőrnek éle járta át,
  Tőrnek éle járta át.
 3. Ó mi nagy volt ama drága Szűzanya szomorúsága Egyszülött szent magzatán,
  Egyszülött szent magzatán.
 4. Mennyit sírt és hogy kesergett, Látván azt a nagy keservet, Azt a nagy kínt szent Fián, Azt a nagy kínt szent Fián.
 5. Ki ne sírna, melyik ember, Hogyha ennyi gyötrelemben Látja lankadozni Őt,
  Látja lankadozni Őt?
 6. Ki ne sírna Máriával, Hogyha látja szent Fiával Szenvedni a szent Szülőt,
  Szenvedni a szent Szülőt?
(Középre kitesszük a Fájdalmas Szűzanya képét, elmélkedünk az Ő fájdalmairól, szenvedéseiről)

Istenünk, te úgy akartad, hogy a Szűzanya osztozzék Fiad szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg Egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. Ámen.

Ima a fájdalmas anyához:

Üdvözölt légy Mária, fájdalommal teljes.
A keresztre feszített Jézus van teveled.
Méltó, hogy együtt szenvedjünk veled.
Az asszonyok közül, és méltó, hogy együtt szenvedjünk a Te méhednek gyümölcsével Jézussal.
Asszonyunk Szűz Mária, a keresztre feszített Jézus Anyja, érdemelj ki könnyeket nekünk, Fiad megfeszítőinek, most és halálunk óráján!
Ámen.


forrás: hittansuli.hu/dokumentumok/tanuloknak/fajdalmas-szuzanya-unnepe