VIII. állomás - Jézus szól a síró asszonyokhoz
Az asszonyokat megrendíti a szenvedő Jézus látása. Az Üdvözítő így szól hozzájuk: "Ne engem, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok!"
Ezzel rá akar mutatni arra, mily nagy jelentősége van a tettnek, s mily kevés a sajnálkozásnak.
Drága Jézusom. Most különösen időszerűek szavaid: Bánjátok meg gonosz tetteiteket! Sirassátok meg bűneiteket! A szíveteket szaggassátok, ne a ruhátokat! Ott belül, a lelketekben változzatok meg! Tisztuljatok meg értetek kiontott Véremben, a bűnbánat szentségében! Csak az ilyen lelkekbe vágyom bemenni a szent- áldozásban. A bűntől undorodom.