JÉZUS FELTÁMADT !!!
Urunk Jézus Krisztus vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért feltámadott. Krisztus feltámadása győzelem bűn felett, a feltámadás megtörte a gonosz hatalmát, de győzelmet hozott a halál felett is.
Feltámadott! Él! Örökkön örökké él!!!
Beteljesítette ígéretét. Ő mindig beteljesíti, mert Ő igaz. Ő a mi Reményünk. Mert ígérete nekünk is szól. Nem nyelnek el a sírnak hantjai. Csupán földi ruhánktól, testünktől szabadulunk meg. A lelkünk él, és a testünk is fel fog támadni; és ujjongva fogja hirdetni Isten irgalmát örökkön örökké!