Pio atya szentmiseje

Tulajdonképpen minden szentmisének egy az értéke. Csupán annyi különbség van szentmise és szentmise között, hogy ki hogyan mutatja be.

Tulajdonképpen minden szentmisének egy az értéke. Csupán annyi különbség van szentmise és szentmise között, hogy ki hogyan mutatja be. 1961 januárjában XXIII. János pápának ez volt az imaszándéka „A méltóan bemutatott szentmise minden népet elvezessen Krisztus Egyházába.” Ennek az imaszándéknak megvalósulásából élhettek át valamit a hívek a San Giovanni Rotondo-i Mária kegytemplomban Pio atya szentmiséjén.

Leírhatatlanul szépen mutatta be szentmiséjét. Lelkiatyjának írt levelében ezt olvassuk: „Amikor oltárhoz lépek, egész lényem oly tűzben ég, hogy nem tudom leírni. Főleg azt érzem, hogy arcom, tekintetem egészen áttüzesedik.”

Amikor az oltár lépcsőjénél keresztet vetett, arca megváltozott. Egész lényén Jézus szenvedése tükröződött. Arcán az Úr fájdalma. Teste megroppant a szenvedés súlya alatt. A térdelésből csak rendkívüli fáradsággal tudott felegyenesedni. Véres kezével az oltárra támaszkodott, mintha vállán a nehéz keresztet cipelné.

Minden szentmiséjében megvalósította újmisés képének jeligéjét: „Jézusom, Lélegzetvételem, Életem, amikor ma a szent misztériumban felemellek, felmutatlak - Út, Igazság, Élet legfőbb Főpap, Veled, Benned és Általad legyek a világ számára szent és tökéletes áldozat.”

Ez a sebekkel ékes kapucinus egész papi életében szemléletessé tudta tenni a Golgota drámáját a hívek számára. Hiszen minden szentmiséjében titokzatosan átélte Jézus szenvedését, kereszthalálát.

Teste gyakran fájdalmasan megvonaglott. Sápadt arcán patakokban ömlött a könny. Önként osztozott annak szenvedésében, akit Isten a bűn hordozójává tett értünk (2 Kor. 5,21.). Együtt szenvedett az Úr jézus Krisztussal a bűn miatt. Szívét mély szomorúság töltötte el, ha arra gondolt, milyen kevesen viszonozzák az Úr Jézus szeretetét. Rendalapítójával együtt keservesen sírt: „Nem szeretik a Szeretetet” és irgalmasságának nagy tetteire csak lekicsinyléssel, hálátlansággal és közömbösséggel válaszolnak.

Pio atya szentmiséjének hatására sokan megtértek. Papok is így nyilatkoztak: Ilyen szentmise után többé nem tudunk felületesen, elkapkodva misézni.

A zarándokok alig aludtak valamit. Már hajnali két órakor kezdtek gyülekezni a templom előtt … ahol tengerré duzzadt a szürke tömeg. Pontosan fél 5-kor nyitották a templomot. Sokan szívesen várakoztak órákon át, csakhogy jó helyhez jussanak. A lobbanékony olaszok tolakodtak, tülekedte, lökdösték egymást és versenyt futottak az oltár felé.

Pio atya szintmise közben nem viselt kesztyűt, de a miseing bő ujjával igyekezett elrejteni véres kezét. A sebeket csak akkor lehetett látni, amikor a szertartás előírása szerint - felajánláskor és úrfelmutatáskor - fel kellett emelnie kezét. Őszintén meg kell mondanunk: sokan vártak erre a pillanatra.  De helytelen volna azt állítani, hogy csupán ez a jámbor kíváncsiság lett volna indítéka a hívek áhítatának.

Pio atya szentmiséje egy és háromnegyed óráig tartott. Később elöljárói parancsára 45 perc alatt befejezte. Egyáltalán nem törődött a jelenlevőkkel. Figyelmét és tekintetét csak arra irányította, amit végzett. Tudott azonban róla, hogy a vele együtt imádkozók támogatják.

A miséző atyán gyakran látszott rendkívüli meghatottság. A mi azonban a fényképen lelkéből kisugárzik, csak nagyon homályos visszfénye a megrendült léleknek, aki kész a bűnös emberiséget helyettesíteni Isten előtt.

Érthető, hogy az így átélt szentmise után mennyire kimerült. Tulajdonképpen már előbb kimerült. Éjszakája rövid, kínja pedig állandó volt. El kell hinnünk, amit mondott: „Könnyebben meglenne a föld nap, mint szentmise nélkül”.

A szentmise ugyanis Krisztus szakadatlan áldozata. A hívő nép hálás, ha olyan papot talál, aki tudatában van a szentmiséjével vállalt felelősségének. „Nem a háború, hanem a háború utáni idő tölt el engem aggodalommal”, - mondta Pio atya.

- Hogyne sírnék, amikor látom, hogy az emberiség minden áron a pokolba akar rohanni." Jézus kereszthalála és a hívek lelki vaksága egyaránt megrendítették lelkét szentmise alatt. Ezért megértjük, hogy a papok és főpapok, egyszerű emberek és műveltek, ügyvédek és követek kitüntetésnek tekintették, ha Pio atyának ministrálhattak.

 
 
 
 
 
 
 


Lelki zarándoklat Rotondóba – Pio atya szentmiseje


Pio atyát a Beneven-i székesegyházban szentelték pappá, 1910 augusztus 10-én Beöltözése után, az első szentmiséje után így fogalmazott: „Jézusom, legnagyobb vágyam életem! Amikor ma a szeretet misztériumában remegő kézzel felemellek, hadd legyek Veled együtt és Teérted, ó, Szentséges Főpap, a világ számára út, igazság, élet – és tökéletes engesztelő áldozat”.

Pio a „Második Assisi Szent Ferenc”

Aki a hat évig tartó papi tanulmányok megkezdése előtt, ökrös szekéren utazott Assisi Szent Ferenc Szerzetesrendjébe. Szent Ferenc óta az egyetlen teljesen stigmatizált férfi Pio atya, aki alázatos életének nagy részét Itáliában, a San Giovanni Rotondo kolostorban, töltötte, és 1968-ban halt meg. Rotondóban első utunk Szent Pio sírjához vezet, a nemrég épült zarándoktemplomba, az új bazilikába.


A bazilikának van magyar vonatkozása is, hiszen a Marko Rupnik szlovén jezsuita művész által készített mozaikok egyike a Szent Pio atya bilokációja (egy időben két helyen) Mindszenty bíborosnál címet kapta, a mártír sorsú főpap és Pio atya közötti rendkívüli börtönbeli találkozást örökíti meg, amelyről a kapucinus atya szentté avatási aktáit tartalmazó ún. Positioban olvashatunk.


Pio atya már halott, de ezután is közbenjárónk, küldetése nem a halotté, hanem az élőé. Közbenjáró hatalma az égben nagyobb, mint a földön volt. Isten kegyelmi ajándékaként már itt a földön is tudott minden lelkigyermekéről és kapcsolatban állt velük.


Pio atyának számos lelki gyermeke volt. Nem csak Olaszországból mentek hozzá testi-lelki bajaikkal orvoslást keresni, hanem más országokból is. Sokan, akik a távolság miatt nem tudták őt fölkeresni, írásban fordultak hozzá. Naponta sok száz levél érkezett címére. Ezeket a leveleket az atya nem olvasta el. Ha akarta, sem bírta volna. De nem is volt rá szüksége, mert olvasatlanul is ismerte a levelek tartalmát, hiszen majdnem mindig kegyelmi megvilágosodásban volt. Isten különös kegyelmével egyszerre látta az összes hozzáforduló kérését, és bensőségesen imádkozott és vezekelt értük.


Halála után ugyanúgy szorong a zarándokok sokasága sírja körül, mint életében gyóntatószéke, vagy az oltár körül, ahol misézett. Ma sem kézbesít kevesebb levelet címére a posta, mint életében naponta kézbesített. Ma is tapasztalják atyai jóságát, akik kérésükkel bizalommal fordulnak hozzá.

Istennek Pio atyával különös szándéka volt; egész világra kiterjedő küldetést akart rábízni. Erre a rendkívüli misszióra isteni hitelesítésre volt szüksége. Ezért adta meg neki Jézus látható sebeit. Ezek hasonlóvá tették őt a megfeszített Krisztushoz, és egyben hitelesítették életét, amely hatásos prédikáció volt a megfeszített Jézusról.

Kevéssel a halál beállta után kezéről, lábáról és oldaláról eltűntek a sebek. Helyüket finom, - az újszülött gyermekéhez hasonló - gyenge bőrszövet nőtte be.

1968. szeptember 20-án ünnepelték stigmatizációjának 50. évfordulóját. Vasárnap, 22-én Pio atya tolószékben mondta el utolsó szentmiséjét. A végén az áldásra föl akart állni, de összeesett. Éjszaka még egyszer meggyónt, kérte a szent kenetet, s testvérei és a hívők imádsága közben 23-án 2.30-kor meghalt.

- Egy bizonyítottan csodás gyógyulás után II. János Pál pápa akinek Pio atya még fiatal korában megmondta, hogy pápa lesz, 1999. V. 2-án  boldoggá, egy újabb gyógyulás után 2002. VI. 16-án sztentté avatta.

Pietrelcinai Szent Pio atya utolsó szentmiséjeA halála előtti napon a videón az Ő hangját is halljuk


Amikor Pio atya szentmisét mutatott be, mindenki érezte, hogy Krisztussal valójában átéli a szenvedését és keresztre feszítését.

Lelkiatyának írt levelében ezt olvassuk: „Amikor oltárhoz lépek, egész lényem oly tűzben ég, hogy nem tudom leírni. Főleg azt érzem, hogy arcom, tekintetem egészen áttüzesedik.

Ó, édes Jézus, soha ne engedd,
hogy elveszítsem azt a drága kincset,
aki te vagy számomra!

Amikor az oltár lépcsőjénél keresztet vetett, arca megváltozott. Egész lényén Jézus szenvedése tükröződött. Arcán az Úr fájdalma. Teste megroppant a szenvedés súlya alatt.

A térdelésből csak rendkívüli fáradsággal tudott felegyenesedni. Véres kezével az oltárra támaszkodott, mintha vállán a nehéz keresztet cipelné.

(Közvetlenül halála előtt derült ki, amit ő titokban tartott, hogy a vállán is volt seb, Jézus kereszthordozásának sebe.)

Santa Maria delle Grazia ahol Pio atya szentmisézett
Santa Maria delle Grazia ahol Pio atya szentmisézett

A zarándokok, szentmiséje előtt alig aludtak valamit. Már hajnali két órakor kezdtek gyülekezni a templom előtt … ahol tengerré duzzadt a szürke tömeg. Pontosan 5 órakor nyitották a templomot. Sokon szívesen várakoztak órákon át, csakhogy jó helyhez jussanak.

Santa Maria delle Grazia Rotondóban
Santa Maria delle Grazia Rotondóban - ma


Ez a sebekkel ékes kapucinus egész papi életében szemléletessé tudta tenni a Golgota drámáját a hívek számára. Hiszen minden szentmiséjében titokzatosan átélte Jézus szenvedését, kereszthalálát.
Pio atya szentmiséjének hatására sokan megtértek. Papok is így nyilatkoztak: Ilyen szentmise után többé nem tudunk felületesen, elkapkodva misézni.


Pio Atya nem viselt kesztyut Pio atya szintmise közben nem viselt kesztyűt, de a miseing bő ujjával igyekezett elrejteni véres kezét.

A sebeket csak akkor lehetett látni, amikor a szertartás előírása szerint - felajánláskor és úrfelmutatáskor - fel kellett emelnie kezét.

Őszintén meg kell mondanunk: sokan vártak erre a pillanatra.

De helytelen volna azt állítani, hogy csupán ez a jámbor kíváncsiság lett volna indítéka a hívek áhítatának.

Pio atya szentmiséje egy és háromnegyed óráig tartott.

Később elöljárói parancsára 45 perc alatt befejezte.

Egyáltalán nem törődött a jelenlevőkkel.

Figyelmét és tekintetét csak arra irányította, amit végzett.

Tudott azonban róla, hogy a vele együtt imádkozók támogatják.


Pio atya áldása
A miséző atyán gyakran látszott rendkívüli meghatottság.


Ami azonban a fényképen lelkéből kisugárzik, csak nagyon homályos visszfénye a megrendült léleknek, aki kész a bűnös emberiséget helyettesíteni Isten előtt.
Érthető, hogy az így átélt szentmise után mennyire kimerült. Tulajdonképpen már előbb kimerült. Éjszakája rövid, kínja pedig állandó volt. El kell hinnünk, amit mondott: „Könnyebben meglenne a föld nap, mint szentmise nélkül”.

Pio atya naponta hosszú órákat töltött a gyóntatószékben. Gyónói nemcsak Olaszországból jöttek, hanem egész Európából, sőt a tengeren túlról is.
A férfiakat a sekrestyében, a nőket a templomban gyóntatta. Sorszámot kapott mindenki és e számhoz kellett igazodnia. Tolakodás és hivatkozás előkelő pártfogókra itt nem jelentett semmit. Időnként nemcsak napok, hanem hetek kellettek, hogy sor kerüljön valakire.

Pio atya általában feltételezte a jó gyónási előkészületet. Ha ez hiányzott, elküldte a gyónót és később várta vissza… Semmi esetre se hanyagolhatták el a gyónási előkészületet, „mert az atya e nélkül is tud mindent, olvas a lélekben”. Lingua professzor barátja a szentgyónásban „lelki krízisről” beszélt az atyának. Lelki krízis alatt azt értette, hogy nős ember létére szeretőt tartott. Pio atya felháborodott: „Micsoda? Lelki krízis? Piszkos disznó vagy! Isten haragszik rád! Hordd el magad”! Az így elzavart ember, ha komoly szándékkal jött gyónni, biztosan visszatért a gyóntatószékbe.

Délben rövid pihenő következett. Együtt ült testvéreivel az asztalnál az ebédlőben. Kevés főzeléket evett, közben érdeklődve, élcelődve elbeszélgetett velük. Majd hamarosan visszatért a gyóntatószékbe. „Ne aggódjatok - mondta egy alkalommal - hogy sok időmet elrabolnak. Legjobban a lelkek megmentésére fordított időnket értékesítjük. Hálát adok a mennyei Atya jóságáért, hogy lelkeket vezet hozzám, és némiképpen segíthetek rajtuk”.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy sebei, különösen szívsebe szüntelen fájdalmat okozott neki. Nem ritkán külsőleg is észlelhető küzdelmet vívott a lelkekért. Nem állíthatjuk, hogy a legapróbb részletekre kiterjedően tudott mindenről, és mint nyitott könyvben olvasott a lelkekben, bár lélekismeretének nem egy meglepő bizonyítékát adta. A jó Isten csak azokat a lelkeket mutatja meg neki, akiket akar. Sokan minden különösebb élmény nélkül hagyták el a gyóntatószéket. Másokat viszont szívük mélyéig megrendített rövid, világos intelmével és megtértek.


A szentmise  Krisztus szakadatlan áldozata. A hívő nép hálás, ha olyan papot talál, aki tudatában van a szentmiséjével vállalt felelősségének. „Nem a háború, hanem a háború utáni idő tölt el engem aggodalommal, - mondta Pio atya. - Hogyne sírnék, amikor látom, hogy az emberiség minden áron a pokolba akar rohanni.”
Jézus kereszthalála és a hívek lelki vaksága egyaránt megrendítették lelkét szentmise alatt.
forrás: lelki-zarandoklat-rotondo.blogspot.hu/2013/10/11-utleiras-helyett-pio-atya-szentmiseje.html