Barsi Balázs atya az irgalomról

Kedves testvéreim!

Isten szereti az embereket, szereti a világot. Azt mondta egyszer az Úr Jézus: „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte” (Jn 3,16). Ha beletekintünk a világ iránti szeretetbe, ennek lényeges eleme, vonása vagy mélysége az irgalmasság. Hiszen a bűneinkért adta szent fiát. Irgalmazott.

Azt lehetetlen, hogy az ember tökéletesebbé tegye Istent. Ahhoz, tehát nem kellett vétkeznünk, hogy Isten irgalmasan szeresse a világot. Hanem van a bűnt megelőző irgalom, erre nem is szoktunk gondolni, megesik a szíve azon, ami nincs, és rászól, hogy legyen. Már a teremtés is irgalomból született. Micsoda mélység!

Az a sok szépség, amit látunk a világban, a tavaszodó világ, vagy ahogy a hópelyhek hullanak, a virágok, csillagok…, ez az egész világ irgalomból született. Isten szíve nemcsak akkor esik meg, amikor látja az Ő tönkrement, bűnöktől lesoványodott, reszkető fiát, ahogyan az atyai ház felé megy, ahogyan az elhagyott Paradicsomot keresi, az elhagyott szülői házat, hanem öröktől fogva irgalmas. Ez az irgalmasság, ez az Isten mélysége a világ iránt.

A Szentháromságban egymás iránt nincs irgalom, ott tiszta szeretet van. Egy égő, de soha el nem égő csipkebokor. az Atya szereti a Fiút, a Fiú viszontszereti az Atyát, és ez a szeretet maga a Szentlélek.

De Isten öröktől fogva irgalmas a világ iránt. Az irgalom sajátos formája, ahol mi megismerjük ezt az irgalmasságot, az a bűnbeesett ember esete. Amikor hazafelé tart ez a tékozló fiú, és jól begyakorolja a mondókáját: „Atyám vétkeztem az ég ellen és teellened, nem vagyok méltó” (Lk 15,18-19).

Egy megszakított kapcsolat nem állhat vissza. Olyan nincs. Nincs rehabilitáció emberi viszonyokban. Egy megszakított barátságból nem lehet barátság. Egy széttört házasságból nem lehet ugyanolyan házasság már. De lehet valami több! Többek között ez az, amire a tékozló fiú példabeszéde tanít! Hiszen amikor az Atya átöleli ezt a fiút, akkor az már nem fia, mert azt szétrombolta. Valami több. A barátja! „Hozzátok elő egy új ruhát, gyűrűt!” (Lk 15,22)

Így lehet az irgalom tengeréből vagy a ködéből felbukni, és meglátni a ragyogó napfényben a másik arcát. Egy széttört barátság, összeveszett, egymásra haragudó testvérek, házaspárok egy még szebb világba buknának fel. De ehhez hinni kell az irgalmas Atyában.

És ami a csoda: hogy igazából nem az atya jön felénk, hanem az idősebb testvér, Jézus. Aki a láthatatlan Istennek tökéletes képmása. És ahogy átölel minket, észrevesszük, hogy véresek a kezei. Oldalából vér és víz folyt ki.

Ámen


Az Isteni Irgalmasság litániája

Fausztina nővér naplójának kifejezéseiből lelkiatyja állította össze.

Uram, irgalmazz! Hívek megismételik!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atya Isten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiú Isten,
Szentlélek úristen,
Szentháromság egy Isten,

Isteni Irgalom, a Teremtő fenséges tulajdonsága, Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége,
Isteni Irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete,
Isteni Irgalom, a Szentháromság felfoghatatlan titka,
Isteni Irgalom, a Magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése,
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében,
Isteni Irgalom, aki a semmiből hívsz létre minket,
Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet,
Isteni Irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket, Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől,
Isteni Irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából,
Isteni Irgalom, aki megigazulttá teszel minket a Megtestesült Igében,
Isteni Irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz,
Isteni Irgalom, aki kitörsz Jézus Szentséges Szívéből,

Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az Irgalom Anyját adtad nekünk,
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában,
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes Egyház megalapításában,
Isteni Irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal,

Isteni Irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és bűnbánat szentségében.
Isteni Irgalom, akit ajándékul kaptunk az Oltáriszentségben és az egyházi rend szentségében,
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre,
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében,

Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében,
Isteni Irgalom, aki beteljesülsz a szentéletűek tökéletesítésében,
Isteni Irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása,
Isteni Irgalom, az aggódó szívek vigasza,
Isteni Irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye, Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert,
Isteni Irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel,

Isteni Irgalom, a haldoklók békéje,
Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője,
Isteni Irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége,

Isteni Irgalom, minden szentnek koronája,
Isteni Irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása,

Isten Báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.

- Kegyelmez nekünk!

Isten Báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szentmisében.

- Hallgass meg minket!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.

- Irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!

Hívek megismételik!

P. Az úr gyengéd irgalma van minden művén.

H. Mindörökké énekelem majd az úr irgalmát.

Könyörögjünk!
Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te Szent Akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom.

A mi Urunk Jézus Krisztus, az Irgalom Királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas. Amen.forrás: metropolita.hu/2011/04/22/barsi-balazs-az-irgalomrol/