HOGYAN IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT?
HÁT, ÍGY:
Az Atya, a †Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

KEZDÉSRE MEGVALLJUK HITÜNKET:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

MAJD A MIATYÁNK:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen.

ÉS AZ ÜDVÖZLÉGY:

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között, és
áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján. Ámen.

MINDEN TIZED VÉGÉN MONDJUK:

Dicsőség az Atyának, a †Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

A TITKOK:

ÖRVENDETES TITKOK (hétfő – szombat)

Aki hitünket növelje.
Aki reményünket erősítse.
Aki szeretetünket tökéletesítse.

Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől Fogantál.
Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
Akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
Akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
Akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.

VILÁGOSSÁG TITKAI (csütörtök)

Aki bennünket megtisztítson.
Aki lelkünk békéjét megőrizze.
Aki a szentségekben megerősítsen

Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
Aki Kánában megmutatta isteni erejét.
Aki meghirdette Isten országát.
Aki a Tábor-hegyen megmutatta isteni dicsőségét.
Aki az Oltáriszentségen nekünk adta önmagát.

FÁJDALMAS TITKOK (kedd – péntek)

Aki értelmünket megvilágosítsa.
Aki emlékezetünket megerősítse.
Aki akaratunkat tökéletesítse.

Aki érettünk vérrel verejtékezett.
Akit érettünk megostoroztak.
Akit érettünk tövissel koronáztak.
Aki érettünk a keresztet hordozta.
Akit érettünk keresztre feszítettek.

DICSŐSÉGES TITKOK (szerda – vasárnap)

Aki gondolatainkat irányítsa.
Aki szavainkat vezérelje.
Aki cselekedeteinket kormányozza.

Aki a halálból feltámadott.
Aki a mennybe fölment.
Aki nekünk a Szentlelket elküldötte.
Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
Aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

AZ ÖTÖDIK TIZED UTÁN KÖNYÖRGÉST MONDUNK:

Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk! Istenünk, a Te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add, kérünk, hogy miután a Boldogságos Szűz Mária rózsafüzérével e szent titkokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek.
Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Az Atya, a †Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

-

Az isteni irgalmasság rózsafüzére

Az isteni irgalmasság rózsafüzért 1935-ben kapta meg Szent Fausztina egy magánkinyilatkoztatás során. Jézus azt kéri, hogy három órakor elmélkedjünk az ő szenvedéséről. Az isteni irgalmasság rózsafüzér egy különösen hatékony eszköz ehhez.


Urunk számos ígéretet tett azoknak, akik az isteni irgalmasság rózsafüzérét imádkozzák. Milyen csodálatos!

Íme a tizennégy ígéret, amit Jézus tett azoknak, akik imádkozzák az isteni irgalmasság rózsafüzérét.

1) „Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem azt is, hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei felett, főként pedig halála óráján. Magam fogom védeni, mint saját dicsőségemet.”

(Szent Faustina naplója, 48)

2) „A két sugár a vért és a vizet jelenti… E két sugár irgalmam bensejéből tört elő, midőn a lándzsa haldokló szívemet megnyitotta a kereszten. Ezen sugarak elrejtik a lelkeket Atyám haragja elől.... Azt kívánom, hogy a Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe legyen.... aki ezen a napon az Élet Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el. Az emberiség mindaddig nem talál békét, míg nem fordul bizalommal irgalmamhoz.”

(Szent Faustina naplója, 299-300)

3) „Azt kívánom, hogy azirgalmasság ünnepét ünnepélyesen tartsák meg a Húsvét utáni első vasárnapon... Az a lélek, amely gyónáshoz és Szentáldozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól.”

(Szent Faustina naplója, 699)

4) „Aki imádkozni fogja, halála óráján tapasztalni fogja nagy irgalmamat."

(Szent Faustina naplója, 687)

5) „A papok úgy fogják a bűnösöknek nyújtani, mint az utolsó mentőövet. Ha csak egyszer is elimádkozza valaki, legyen bár a legmegátalkodottabb bűnös, elnyeri végtelen irgalmam kegyelmét. Azt akarom, hogy az egész világ megismerje irgalmamat. Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket, akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt.”

(Szent Faustina naplója, 687)

6) „Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.”

(Szent Faustina naplója, 754)

7) „Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik…haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek.”

(Szent Faustina naplója, 1075)

8) „Legkedvesebb dolog előttem az ima – a bűnösök megtéréséért mondott ima. Tudd meg, leányom, ezt az imát mindig meghallgatom.”

(Szent Faustina naplója, 1397)

9) „Irgalmam nagyobb, mint nyomorúságod és az egész világ nyomorúsága.”

(Szent Faustina naplója, 1485)

10) „Minden papnak, aki irgalmamat hirdeti, rendkívüli kegyelmet adok, szavaik gyógyítóan hatnak, s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak.”

(Szent Faustina naplója, 1521)

11) „Ezzel az imával mindent elnyersz, ha az, amit kérsz, megegyezik akaratommal.”

(Szent Faustina naplója, 1731)

12) „A megrögzött lelkeket békével töltöm el, ha ezt az imát elmondják, és boldog lesz haláluk órája.”

(Szent Faustina naplója, 1541)

13) „Ha az irgalmasság rózsafüzérét a haldokló mellett imádkozzák, köztük és Atyám közt nem igazságos Bíróként, hanem irgalmas Megváltóként fogok állni.”

(Szent Faustina naplója, 1541)

14) „Délután három órakor könyörögj irgalmamért, főleg a bűnösök részére. Mélyülj el, ha csak rövid időre is, szenvedéseimben, főleg elhagyatottságomban halálom óráján… nem tagadok meg semmit a lelkektől, akik szenvedéseimre hivatkozva kérnek tőlem valamit.”

(Szent Faustina naplója, 1320)

forrás: Mária Baglyas
facebook.com/groups/110801892320724/-permalink/-4292289740838564
-

7 meglepő dolog történik veled, ha a rózsafüzért imádkozod

Ha valaha is nehéznek találtad a rózsafüzért imádkozni, vagy nehéz rendszeresen elköteleződni, olvass tovább, hogy megtudd a hét legmeglepőbb dolgot, ami az életedben történik, ha elkezded gyakrabban imádkozni a rózsafüzért!


1. Kevésbé leszel önző

Tudod, milyen az, amikor teljes szívedből szeretsz valakit vagy valamit, és nagy szenvedélyt érzel iránta vagy irántuk, de néha mégis olyan nehéz e szeretet szerint cselekedned? Én így érzek a rózsafüzérrel kapcsolatban. Szeretem, és szeretem, hogy ajándékba kaptuk. Őszintén hiszek az erejében. De időt szánni arra, hogy elimádkozzam? Ez áldozatot kíván tőlem, azt kívánja, hogy a saját időmből és energiámból áldozzak fel valamennyit, és helyette a titkokon elmélkedjek. A rózsafüzér imádkozása segít újra Krisztus felé orientálódni, aki ki tud emelni önmagunkból és bűnünkből, és újra és újra megtanítja nekünk az önzésünktől való tartózkodás fegyelmét.

2. Fegyelmezettebbé válsz

Minél többet imádkozod a rózsafüzért, annál többet akarod majd a rózsafüzért imádkozni. A fegyelem kegyelme azokban az időkben kovácsolódik, amikor lecsillapítod az elméd, hogy koncentrálj, ha akkor is imádkozol, ha fáradt vagy, vagy ha lefekvés előtt lecseréled a telefonodat a rózsafüzérre. A fegyelemnek ezek a tettei életed minden területére hatással vannak. A fegyelem olyan, mint az edzés, nem futhatsz maratont az első futásodon. De idővel apránként felépítheted. A rózsafüzér segít abban, hogy megtedd az első totyogó babalépéseket afelé, hogy Isten nagyobb prioritássá váljon az életedben. Még azokban a napokban (vagy időszakokban) is, amikor nem érzed az érzelmi vagy lelki vigasztalást, a rózsafüzérhez való ragaszkodás csodálatos módja annak, hogy hűséges maradj, teljesítsd Isten és Miasszonyunk iránti kötelességedet, és kövess egy „kis szabályt” a mindennapjaidban.

3. A Szűzanya betekintést ad

Tudom, hogy ha gyermekkorodban szenvedtél a rózsafüzér unalmas, sivár tanításától, esetleg jó szándékú tanárok vagy szülők erőltették, hogy imádkozd, és a puszta unalom jut róla az eszedbe, nehéz lehet megérteni, hogyan tud a rózsafüzér valami szépet vagy transzcendenst kínálni, miközben éppen imádkozod, még ha hiszel is az erőteljes utóhatásaiban. De én valóban hiszem, hogy a rózsafüzér gyakori imádkozása során rejtett mélységek tárulnak fel. Ha rendszeresen elmélkedsz a titkokon, a Szűzanya Krisztussal adhat neked valamit. Talán egy felismerést az életed egy olyan területén, amellyel küszködsz. Talán Krisztus életéből valamely pillanat felvillanását, ami igazán segíteni fog neked. Talán az az élményt, ami az ima mélyén megtörténhet: hogy úgy érzed, valóban ott vagy magának a titoknak a pillanatában. Mindig van valami új, amit felfedezhetünk, és mindig valami jó tárul fel.

4. Több bátorságod van

Amikor a rózsafüzéren keresztül elkezded Mária kezébe adni a bizalmadat, az életedet, sőt a szívedet is, akkor kezded megérteni, milyen kiemelkedően gyakorlatias és egyszerű ő, és mennyire tele van megoldásokkal. Ő csak Krisztushoz akar elvezetni minket, és annyira szeret bennünket, a tökéletes anya igazi gyengédségével, hogy igazán megtiszteljük, amikor gondjainkat átadjuk neki. A bátorság kezd így előtörni egy olyan életben, amely mindig újra és újra Máriához fordul, hogy segítséget kérjen, és bízik gondoskodásában. Hatalmas bátorságod lehet, ha tudod, hogy Mária melletted van! Szent Maximilian Kolbe azt mondta: „Mindenhol Máriát látom. Sehol nem látok problémákat.”

5. Nyugodtan telik a napod

Ezt mondta egyik szerzőnk a napi rózsafüzér imádságról: „Az egész napomat békésebbé teszi, olyan, mintha Mária állandóan itt lenne és visszatartaná a rossz dolgokat. A dolgok könnyebben a helyükre kerülnek. Jobban tudatában vagyok Isten jelenlétének.” A rózsafüzér imádkozása nem törli el a szenvedést az életedből, de sokkal erősebb fegyvert ad, hogy megküzdj vele.

6. Extra tudatosságra teszel szert a kísértés pillanata előtt

A rózsafüzér ígéretei közül az egyik ez: „elpusztítja a vétkeket, csökkenti a bűnt, és legyőzi az eretnekségeket”. Tapasztalataim szerint, amikor gyakran imádkozom a rózsafüzért, úgy találom, hogy a vétkezésem előtti pillanat lelassul. Ez alatt azt értem, hogy ha például halogatni akarok, vagy pletykálni, akkor nem teszem automatikusan. Felismerem, hogy ezek a tettek egy beszélgetéssel kezdődnek a fejemben. A cselekmény előtt jobban tudatába kerülök a kísértésnek, és több időm van annak mérlegelésére, hogy tényleg meg akarom-e tenni, vagy sem. És amikor a rózsafüzért imádkozom, elkezdem látni az életemet Istennel közös perspektíván keresztül, és kezdem látni, hogy amit Ő akar nekem, az jó, és én is azt akarom.

7. Elkezded átélni a megtestesülést

A rózsafüzér ereje az egyszerűségében rejlik. Annyira megtévesztően egyszerű, hogy az intelligens elme számára butaságnak tűnhet. Gyakran azt gondoljuk, hogy összetett, okos, csúcstudományos megoldásokat kell találnunk összetett, okos, csúcstudomány-méretű problémáink megoldására. Bámulunk problémáink szakadékába, és azon tűnődünk, hogyan találjuk meg a megoldást egy ilyen tátongó sebre. Nem nekünk kell. Isten apró, gyenge és tehetetlen csecsemőként jött a földre, aki szegénységbe született. A rózsafüzér, amely annyira megtévesztően egyszerű, hogy bármilyen körülmények között el lehet imádkozni, a leghatalmasabb imafegyver.

„Nincsen semelyikünk személyes életében vagy családjában olyan probléma, legyen az bármilyen nehéz, ideiglenes vagy mindenekfelett lelki, … amit ne lehetne megoldani a rózsafüzérrel.”
Fatimai Lúcia testvérCatholic-Link
írta: Ruth Kennedy
fordította: Petrus Gabriella
forrás: katolikus.ma/7-meglepo-dolog-tortenik-veled-ha-a-rozsafuzert-imadkozod/
-

Megmenekültek az atomszennyezéstől, akik Nagaszakiban rózsafüzért imádkoztak!

Nincs az a sátáni terv, ami egy rózsafüzért imádkozó család, közösség, város, ország védőhálóján át tudna hatolni!


Példák a rózsafüzér erejéről

Az alábbi példák Emmanuel Mallard nővér: Megbotránkoztató irgalmasság című könyvéből valók.

1945 augusztus 6-át írjuk, 9.15 perc van. Japánban hatalmas gomba emelkedik Hirosima fölé. Két perc alatt eléri a 10000 m-es magasságot és semmi sem állhat ellen a pusztításnak. Három kilométer sugarú területen mintegy 10000 épület dől össze a robbanás széllökésétől, és 50000 épület ég le. Több ezer áldozat hal szörnyet a robbanás helye körüli 1200 m sugarú körben. E körön kívül néhány hét leforgása alatt egymás után halnak meg a sugárzás következtében a japán katonák, akiknek feladata az áldozatok összegyűjtése volt. Azonban néhány száz méterre a robbanás központjától egy ház mégis épen maradt, mintha nem is hatott volna rá a bomba. Pedig jellegzetes, könnyűszerkezetes japán épület volt, aminek egy szempillantás alatt össze kellett volna dőlnie. Ugyan mi történt?

Ez a ház nem volt más, mint több német missziós jezsuita lakhelye.


Egyikőjük, Hubert Schiffer atya megdöbbentő tanúságot tett a philadelphiai nagy Eucharisztikus Kongresszuson 1976 júliusában. A jezsuiták közül, akikkel együtt élt, senkit sem érintett a bomba, és megmenekültek minden radioaktív sugárzástól. A drámát nemcsak hogy túlélték, de tökéletesen egészségesen vészelték át. Idős korukban hunytak el, sok évvel később.

Szakértők hosszasan kutatták ezt a rejtélyt, a legjobb készülékekkel vizsgálódtak, és szenvedélyesen nyomoztak az épületben rejlő legapróbb jelek után. Hogyan tudott kibírni ez a ház ekkora katasztrófát? Ráadásul a jezsuitáknak is alá kellett vetniük magukat több, mint 200 tudós és szakorvos vizsgálatának. Nyomát sem találták rajtuk a rádióaktivitás bármiféle hatásának, és nem értették, hogyan maradhattak életben ezek az emberek a tömeges pusztítás közepette, ahol minden más élőlény tízezrével pusztult el.

A rejtély kulcsa ott volt a jezsuitáknál. Elmondták, hogy a naponta, közösen elimádkozott rózsafüzér kegyelme volt az, ami csodásan megoltalmazta őket. Schiffer atya említi később: „A tudósok semmit sem értettek, nem tudtak hinni a magyarázatnak, amikor elmondtunk nekik, hogy a fatimai jelenés üzenete szerint éltünk, azaz minden nap elimádkoztuk a rózsafüzért ebben a házban”


Hasonló dolog történt Nagaszakiban

A második világháború előtt Maximilian Kolbe atya tervbe vette, hogy kolostort építtet Japánban, a Szeplőtelen Szűzanya tiszteletére. Amikor elmondta, hogy ezt a kolostort a Nagaszaki fölött húzódó kis dombra akarja felállítani, kinevették, csakúgy, mint a környékbeli lakosok, akik meg akarták akadályozni ebben, mert ott nem volt se víz, se villany, és a lehető legalkalmatlanabbnak tűnt.

Kolbe atya a Szűzanya sugallatára erősen imádkozott és kivárta, amíg az elöljárói megváltoztatják a véleményüket. Amikor ez megtörtént, megépítette a kolostort a Szűzanya tiszteletére a híres dombon. Ott is, abban a kolostorban a testvérek minden nap közösen imádkozták a rózsafüzért. Sejtelmük sem volt arról, hogy mi fog megtörténni csaknem a szemük láttára.Három nappal Hirosima bombázása után, 1945 .aug. 9-én ledobták a bombát Nagasakira. A kolostor pedig ugyanúgy, csodás módon megmenekült, pedig a város 80%-a romba dőlt.

rozsafuzer.jpg A Szűzanya szüntelenül mondogatja, hogy az Istenhez való megtérésünk által, az imádságnak, különösen a rózsafüzér imának köszönhetően jön el a béke. Ő mindig megtartja ígéretét azoknak, akik bíznak benne.

Említsük csak meg, amit Szent Domonkosnak és boldog Alan de Rupe-nak ígért:

„Aki a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni!”

És még: „Aki terjeszti a rózsafüzér imádságot, azt minden szükségében megsegítem!”

Íme egy, a közelmúltban megtörtént esetek közül: Az USA-ban él Linda, akinek iskolások a gyermekei. A tananyagba New Age-es könyvek is bekerültek, melyek a boszorkányságot népszerűsítették. Mary és Linda elhatározták, hogy a szülői értekezleten az első sorba ülnek, és egyszerűen csöndben a rózsafüzért imádkozzák. Ekkor látták, hogy az előadók, akik népszerűsíteni akarták a boszorkányságról szóló könyveket, elkezdtek dadogni a mikrofonba. Egyiknek a másik után le kellett ülnie. A gyerekek így meg lettek óvva.

Szent X. Piusz: „Adjatok nekem egy sereget, kik az olvasót imádkozzák, és meghódítom a világot!”

VI. Adorján pápa szavai: „A rózsafüzér ima az ördögök ostorozása!”

Szűzanya:
„Vegyétek a rózsafüzért , és gyűjtsétek magatok köré a gyermekeket és az egész családot! Ezen az úton fogtok megváltást nyerni. Mutassatok jó példát gyermekeiteknek!
(1990.febr.02)

„A legszebb látvány, ha egy ember a rózsafüzérrel a kezében térdel, mert a rózsafüzér szemei erősebb fegyverek, mint egy atombomba!”

Szent Pió Atya: „A sátánnak az a célja, hogy lerombolja a rózsafüzér imát, de soha nem fog sikerülni neki, mert ez az ima minden és mindenki fölött diadalmaskodni fog!”

„Imádkozzátok a rózsafüzért mindig, amennyit csak tudjátok! Csodálatos ima! Csodálatosan egyszerű és mély! Ha a Szűzanya mindig ezt ajánlotta, akárhol jelent is meg, nem gondoljátok, hogy jó oka volt rá?!”

Fatimai Lucia nővér: „A Szentséges Szűzanya úgy döntött, hogy megújítja a rózsafüzér hatékonyságát. Olyan nagy erőt adott neki, hogy nincs olyan anygai vagy lelki gond, amelyet akár személyes életünkben, akár családunkban, vagy a világ családjaiban, a szerzetesrendekben, sőt a nemzetek történelmében a rózsafüzér meg ne tudna oldani.

Hangsúlyozom, semmilyen probléma nincs, bármilyen nehéz legyen is, ami ellenállna a rózsafüzér imádságnak. A rózsafüzérrel megmenekülünk, megszentelődünk, megvigasztaljuk Urunkat, és számos lélek számára üdvösséget szerzünk! A rózsafüzér a rendelkezésünkre álló legerősebb fegyver, ami megvédhet a harcban.”

Bosco Szent János: „A rózsafüzérrel a pokol minden ördöge megverhető, legyőzhető és eltörölhető.”

Bosco Szent János még álmában is arra kapott bíztatást, hogy táplálja a fiatalokban a rózsafüzér szeretetét.

XIII. Leó pápa: „A rózsafüzér olyan, mint a földet a mennyel összekötő hatalmas lánc: az egyik vége a mi kezünkben, a másik vége a Szűzanya kezében van. Amíg lesz, aki imádkozza a rózsafüzért, Isten nem hagyja magára a világot, mert Szíve nem tud ellenállni ennek az imának!”
forrás: mail.google.com/mail/u/0/
metropolita.hu-

A rózsafüzér ima hatásai

Nagy erő rejlik az imában; nem csoda, hogy az Úr s utána az apostolok annyira hangoztatták szükségességét. – Az ima a lélek tápláléka. Az ima szerez világosságot elménknek, buzdít a jóra, óv a rossztól, tisztít a bűntől, kitartást ad a küzdelmeinkben.


Lelkünk az ima szárnyai emelkedik Istenhez, s nincs, ami Tőle elszakítson, ha az imában állhatatosak maradunk. Nagyon tévednek tehát, akik ima nélkül akarnak boldogulni. Sajnos sokan vannak ilyenek. Pedig aki nem imádkozik, annak lelke elsorvad, a kárhozat veszedelmének teszi ki magát.

Az ima minden jó hatását megtaláljuk a rózsafüzérben. Titkai felölelik hitünk legfőbb igazságait, bennük megleljük azt az utat, amelyen haladnunk kell; Jézus és Mária élete, mely azokban elénk tárul, követésre buzdít; Krisztus szenvedése elrettent a bűntől, megdicsőülése pedig győzelemre s az örök jutalomra irányítja figyelmünket.

Az imában az ember lelke Istenhez emelkedik, hogy Őt áldja; mily biztos vezetőnk ebben az Úr Jézus! Amint a világosság a sötétséget, úgy űzi el Jézus emlékezete a földies érzelmeket; már pedig épp ez az, ami legtöbb embert távol tart Istentől. Ezért a rózsafüzér ima igazán nagy eszköze üdvösségünknek: ez tölti meg szívünket az evangélium szellemével, úgy hogy Istenről lehetetlen megfeledkeznünk, ha a rózsafüzért gyakrabban végezzük.

Ebből láthatjuk, miért ajánlja oly nyomatékkal az Egyház híveinek a rózsafüzért, miért kedvelték annyira a szentek, pápák, püspökök, szerzetesek, mindennemű és rangú világiak, miért olyan népszerű ájtatossága az az egész világ katolikusainak, nemcsak néhány évtized, hanem századok óta.

Nekünk, magyaroknak pedig különlegesen szeretnünk kell a rózsafüzér imádságot: hazánkat első királyunk, az ország megalapítója a mennybe felvett Boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel, anyai oltalma alá helyezte; Mária országa vagyunk. Nem tartozunk-e mennyei Anyánknak ezen a címen kétszeres tisztelettel? És tisztelhetjük-e, kérhetjük-e oltalmát neki kedvesebb módon, hatásosabban, mintha a rózsafüzérrel üdvözöljük, rózsafüzért imádkozva fordulunk hozzá? A rózsafüzérben hivatkozunk Szűz Anyánk előtt istenanyai életének ama eseményeire, amelyek isteni Fiával kapcsolatban a legértékesebbek, örökké tartó tiszteletének alapjai voltak, amelyekben legkifejezetebben általa és vele az isteni Üdvözítőt tiszteljük, kérjük.

Kedves is a Boldogságos Szűz Mária előtt gyermekei, pártfogoltjai imája, a rózsafüzér imádsága és nem hagyja meghallgatatlanul, hogy külön-külön kérik; de még kedvesebb, hatásosabb, ha közösen, főleg közösen imádkozzák a közösségért, a családért, a hazáért, az Egyházért. Hiszen az isteni Üdvözítő maga is mondja, hogy ahol ketten vagy hárman együtt imádkoznak, Ő köztük van. (Mt 18,20) Milyen magától értetődő dolog, hogy a rózsafüzért legszívesebben az egész család együtt imádkozza, a szülők a gyermekekkel, – az ilyen magyar családok nem fognak elcsüggedni, erősek, hithűek maradnak, jóban és szenvedésben támogatják egymást, a család össze fog tartani a mennyei Atya szeretetében.
forrás: Rózsafüzér Társulat kézikönyve, 1948.
domonkosok.hu/a-rozsafuzer-ima-hatasai/-

Csoda vagy véletlen:
A RÓZSAFÜZÉR GYŐZHETI LE BOKO HARAMOT?

A magát Boko Haram-nak nevező nigériai radikális iszlamista terrorszervezet jelenlegi erő- és térvesztése Oliver Dashe Doeme, Maiduguri püspöke szerint a Rózsafüzér rendszeres imádkozásának köszönhető.


A magát Boko Haram-nak nevező nigériai radikális iszlamista terrorszervezet jelenlegi erő- és térvesztése Oliver Dashe Doeme, Maiduguri püspöke szerint a Rózsafüzér rendszeres imádkozásának köszönhető.

A Boko Haram és az Iszlám Állam egyaránt a gonoszt testesítik meg, de amíg a Szűzanyához fordulunk imával, hordozzuk őt a lelkünkben, képesek leszünk legyőzni a gonoszt.” – mondta a püspök. A Boko Haram hamarosan megszűnik létezni és ez leginkább az emberek imájának köszönhető. Nem is olyan régen, a terrorszervezet tagjai szinte mindenhol ott voltak, de ez ma már nincs így, mert kénytelenek voltak visszahúzódni az erdős területekre – tette hozzá Doeme püspök.

Oliver Dashe Doeme Nigéria észak-keleti részén, Borni Államban, a Maiduguri Egyházmegyében teljesít püspöki szolgálatot, ahol 2009-ben még kb. 125 ezer ember állt a vezetése alatt. Azonban a Boko Haram részéről elszenvedett atrocitások miatt, tízezreknek kellett elhagyni az otthonukat. A konfliktus következtében összesen 2.6 millió embernek kellett máshová költöznie és megközelítőleg 800 ezer ember él jelenleg is lerombolt, felégetett falvakban szerte Borno Államban.

Azonban a közelmúltban olyan események történtek, amelyek következtében jelentős mértékben gyengült a terrorszervezet és a civilek közül néhányan már visszatérhettek az otthonukba.

A már említett Jézus-jelenést a püspök így írja le a CNA-nek adott interjújában:

2014-ben az vége felé, a kápolnában voltam az Oltáriszentség előtt és Rózsafüzért imádkoztam, amikor az Úr hirtelen megjelent. Krisztus egy kardot nyújtott át nekem, amit én el is fogadtam. Amint átvettem a fegyvert, az nyomban egy Rózsafüzérré változott, és emellé az Úr háromszor mondta nekem: „A Boko Haram nincs többé.”

Nincs szükség semmilyen prófétára, hogy értelmezni kelljen a látottakat és hallottakat. Egyértelmű volt, hogy a Rózsafüzér lesz a fegyver, amivel felszámolhatjuk a szervezetet.

A püspök kezdetben nem akart beszélni a látomásáról, de a Szentlélek késztetésére azonban elmondta az embereknek. A CNA-nek továbbá elmondta, hogy
az ima, – különösen a Rózsafüzér – az ami meg fog szabadítani bennünket a gonosztól, a terrorizmus karmaitól, és mint látható, ez a módszer igenis működik”.
forrás: Catholic News Agency, Dallos Bence fordításában
facebook.com/groups/katolikusokcsoportja/impike